Regelgeving_1920x500
Regelgeving joselien derks

REGELGEVING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

HET BEWAARBELEID VAN UW DOSSIER

Bewaarbeleid praktijk Joselien Derks-Bronsdijk Adem- en Ontspanningstherapie:

  • Van iedere cliënt wordt een digitaal dossier bewaard voor een termijn van 15 jaar.
  • De basis voor dit bewaartermijn is de polisvoorwaarde van mijn beroepsaanspraakelijkheidsverzekering bij Balens.
  • Indien de cliënt zijn dossier vernietigd wil hebben zal het dossier alleen onder een nummer bewaard worden.
  • Dit nummer is voor derden niet terug te leiden naar de cliënt.

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Verwerking persoonsgegevens.
Mijn praktijk verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk(per mail en/of post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruik ik uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u overeen gekomen behandeling.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een kwartaal bewaard indien er geen behandeling is overeen gekomen.

HET RESULTATENPROJECT

In het kader van wetenschappelijk onderzoek vraag ik u toestemming om uw behandelresultaat in te mogen voeren in het resultaten project van de Adem- en Ontspanning Stichting.

Uw gegevens worden anoniem ingevoerd.

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Van Dixhoorn Vereniging (VDV) Ik ben registerlid en voldoe aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS). U mag er vanuit gaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen en mij hierbij houdt aan het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie. Mocht u echter als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen.

Klachten

Last van spanningsklachten?

Maak een afspraak en ervaar de kracht van adem- en ontspanningstherapie.